Recent site activity

Jan 17, 2019, 5:34 PM Shizuo KAJI edited Publications
Jan 12, 2019, 4:02 PM Shizuo KAJI edited Talks (slides)
Jan 11, 2019, 11:09 PM Shizuo KAJI edited Computer Codes
Jan 11, 2019, 10:36 PM Shizuo KAJI edited Outreach / Maths Activities
Jan 11, 2019, 10:36 PM Shizuo KAJI edited Outreach / Maths Activities
Jan 11, 2019, 10:33 PM Shizuo KAJI edited Outreach / Maths Activities
Dec 24, 2018, 4:40 PM Shizuo KAJI attached Ajou-Kyushu20181221-yasuda.pptx to Files
Nov 28, 2018, 6:56 PM Shizuo KAJI edited Publications
Nov 23, 2018, 4:19 PM Shizuo KAJI edited Computer Codes
Nov 23, 2018, 4:11 PM Shizuo KAJI edited Computer Codes
Nov 23, 2018, 4:01 PM Shizuo KAJI edited Talks (slides)
Nov 12, 2018, 5:58 PM Shizuo KAJI edited Outreach / Maths Activities
Nov 12, 2018, 5:57 PM Shizuo KAJI edited Outreach / Maths Activities
Nov 9, 2018, 1:02 AM Shizuo KAJI edited Outreach / Maths Activities
Nov 9, 2018, 12:53 AM Shizuo KAJI edited Outreach / Maths Activities
Nov 8, 2018, 6:43 PM Shizuo KAJI edited Outreach / Maths Activities
Nov 7, 2018, 12:40 AM Shizuo KAJI edited Publications
Nov 4, 2018, 9:47 PM Shizuo KAJI edited Talks (slides)
Nov 4, 2018, 9:44 PM Shizuo KAJI edited Talks (slides)
Nov 4, 2018, 9:42 PM Shizuo KAJI attached MEIS2017.pdf to Files
Sep 26, 2018, 1:27 AM Shizuo KAJI edited Publications
Sep 26, 2018, 1:26 AM Shizuo KAJI edited Publications
Sep 26, 2018, 1:25 AM Shizuo KAJI edited Talks (slides)
Sep 26, 2018, 1:22 AM Shizuo KAJI edited Talks (slides)
Sep 11, 2018, 1:56 AM Shizuo KAJI edited Outreach / Maths Activities

older | newer